Hvem vi er

Realistlista er en studentpolitisk liste med historisk opprinnelse på MatNat, som skal jobbe for  studentenes beste ved Universitetet i Bergen (UiB). Vi stiller uten politiske eller personlige  ideologier, og har som mål å være rasjonelle og objektive i alle våre politiske saker. Problemstillinger skal vi møte med konstruktivitet og handlingskraft, som vil sørge for at vi blir en liste som får ting til å skje.

Vi er opptatt av kunnskapspolitikken ved UiB, noe som inkluderer høyere kvalitetskrav av utdanningene,  riktig digitalisering, og relevant praksis.  Realistlista  mener at studentene trenger en mer forutsigbar hverdag når det kommer til  studentarbeidsplassen sin, og jobber derfor for både bedre stoler, luftkvalitet og  åpningstider. Vi  ønsker også et større fokus på læringsmiljø og velferd på UiB. Videre  mener vi at internasjonalisering av UiB er en ressurs som de norske studentene bør dra mer  nytte av, enn det de gjør per dags dato; både økning av antall studenter som reiser på  utveksling,  og bedre inkludering av de tilreisende studentene er viktig for oss.  I tillegg ønsker  Realistlista også å legge vekt på utbygging av studentboliger,  11 måneders studiestøtte  og en bærekraftig utvikling.

Realistlista sitt mål er å sette studentens behov i fokus, og samtidig finne raske, men gode  løsninger på studentenes problemstillinger.

 

Listeprogram for  2023/2024 finner du her